Regulament concurs

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Un cadou pentru copilul tău!” (denumit in continuare„Concursul”) este S.C. GENIUS FACTORY S.R.L., Înregistrată la Registrul Comerțului nr. J40/17929/2018, Cod Unic de Înregistrare: 40314053, avand adresa București, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 104, camera 2, Sector 3, cont bancar RO92 INGB 0000 9999 0866 1549, deschis la ING BANK.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECȚIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 19 – 31 mai 2020 pe pagina de Facebook Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku: https://www.facebook.com/AritmeticaMentalaJaponeza/

SECTIUNEA 3. DREPTURILE SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate strict pe durata organizarii concursului online.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina ”Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku”, de pe Facebook. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 19-31 mai, astfel:

1. Intra pe pagina ”Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku” de pe Facebook

2. Scrie un comentariu la postarea in care concursul este comunicat

Pentru a castiga premiul, utilizatorul trebuie sa insereze comentariul mentionat mai sus.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Beneficiarii premiilor sunt copiii cu varsta intre 6 si 14 ani.  

Premiul 1 (în valoare de 394 Ron) ⁃ un curs online în perioada 29 iunie – 23 august, de calcul mental japonez, cu durata de 1 lună (8 sedinte a cate 45 de minute fiecare), precum și un suport de curs: un soroban + un caiet de exerciții

Premiul 2 (în valoare de 55 Ron) ⁃ un soroban colorat

Un Participant are dreptul de a castiga 1 (un) singur premiu indiferent de numarul de inscrieri efectuate.

Castigatorii premiilor garantate nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel.

Cursurile online care constituie premiile acestui concurs pot fi folosite in perioada 29 iunie – 23 august.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti în data de 1 iunie.

Numele castigatorilor se va afisa pe pagina de Facebook intr-o postare dedicata.

Acestia au la dispozitie 24 de ore sa trimita datele de contact print-un mesaj secret pe facebook sau la adresa de email: contact@soroban-romania.ro.

În caz contrar, tragerea la sorti se repeta si va fi desemnat un alt castigator.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Premiile vor fi livrate prin curier la adresa furnizatata de castigator, pe email: contact@soroban-romania.ro

SECTIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 1 iunie 2020, ora 12.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa afisata in anuntul concursurlui de pe Facebook a ”Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku”. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

SECTIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Atelier de aritmetica mentala japoneza pentru copii Nomin Jyuku si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.